וְהָיָה יְהֹוָה לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה יְהֹוָה אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד
Your Language

     
The Shema
  
  
   Email address:
  Answer our Survey question.


Join Shma_Israel
Join Shma_Israel


Shma-Israel.org Survey Question


-- Concerning the Law of Moses --

Intended Audience: This question is designed for Christians, especially those interested in Hebraic roots.


Question #1: Did Jesus teach that it was good to tell others to observe the Law of Moses?

Question #2: Did Paul observe the Law of Moses AFTER becoming a Christian?

We think these questions are VERY important and you should be able to defend whatever is your belief. We think G-d is asking these and other questions today among His people. Shouldn't you be able to give a scriptural answer to support what you believe?
If you believe the Law was for that time, but not for today, then the answer would have to be NO to both, correct? If on the other hand, you think Torah applies today, shouldn't you be able to prove it from the Scriptures?

Send us your response here